Åk 5 – Aktivitet 05 – Laga fem buggiga Bee-bots – Felsökning

Syftet med uppgiften är att visa på vikten av att kunna felsöka kod, det vi ibland kallar för buggfixa. Det här är en övning vi gör i grupp utan digitala verktyg och bygger på att vi försöker visualisera vad koddelarna gör steg för steg. 

Syfte och läroplan

Syftet med uppgiften är att visa på vikten av att kunna felsöka kod, det vi ibland kallar för buggfixa. Det här är en övning vi gör i grupp utan digitala verktyg och bygger på att vi försöker visualisera vad koddelarna gör steg för steg. 
Matematik – Centralt Innehåll Åk 4-6 | Algebra
* Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Teknik – Centralt Innehåll Åk 4-6 | Tekniska lösningar
* Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Fem buggiga Bee-bots!

Kims kompis Charlie har fått jobb på ett företag där man reparerar trasiga robotar. Idag har Charlie fått in 5 stycken Bee-bots som inte fungerar.
Det som Bee-boten ska göra är att röra sig i en kvadratisk figur (runt den lila kvadraten) och stanna där den startade, men ingen av dessa gör det. Något är fel! Kan du hjälpa Charlie att fixa buggarna i koden? Programspråket som Bee-bot är programmerade i är Scratch.

Låt eleverna jobba i grupper om 2-4 personer. Diskutera därefter lösningarna tillsammans. Vad skulle behöva förändras för att koden ska fungera?

Vill du, så kan du ladda ned en PDF här med alla uppgifterna om du vill skriva ut åt eleverna.

Material

Penna, papper och dina bästa läroplansglasögon.

Felprogrammerad Bee-bot [A]

Felprogrammerad Bee-bot [B]

Felprogrammerad Bee-bot [C]

Felprogrammerad Bee-bot [D]

Felprogrammerad Bee-bot [E]

Begrepp: Stegvisa instruktioner Felsökning Symbolers användning Villkor Repetition Variabler
Fokus: Felsökning
Ålder:Åk 5 Åk 6