Åk 5 – Aktivitet 04 – Stegräknare och tärning

Syftet med aktiviteten är att vidare introducera begreppen input och output, där vi ska skapa kod till en stegräknare och tärning med en Micro:bit. På så sätt kan vi hjälpa Hälso- och fritidsförvaltningen i Robotonia med deras nyinköpta hårdvara.

Syfte och läroplan


Syftet med aktiviteten är att vidare introducera begreppen input och output, där vi ska skapa kod till en stegräknare och tärning med en Micro:bit. På så sätt kan vi hjälpa Hälso- och fritidsförvaltningen i Robotonia med deras nyinköpta hårdvara.

Matematik – Centralt Innehåll Åk 4-6 | Algebra
* Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Teknik – Centralt Innehåll Åk 4-6 | Tekniska lösningar
* Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Material

Micro:Bit, batteripack, digital enhet och dina bästa läroplansglasögon.

Stegräknare

Hälso- och fritidsförvaltningen i Robotonia behöver din hjälp med att lösa två problem. Eftersom att vi människor behöver röra på oss för att må bra, har Robotonia köpt in hårdvara till stegräknare. På så sätt kan vi göra det lite roligare för oss att röra på oss, men vi kan även se hur pass mycket vi rör på oss.
Men… de har glömt att köpa in mjukvaran till dessa, så nu fungerar de inte alls. Därför har de hört av sig till oss och vill att vi skapar mjukvaran till dessa stegräknare. Som tur är finns det en instruktionsmanual till hur vi kan koda detta. Så nu ska vi försöka följa den manualen.

Uppgift [A]

Robotonia vill ha en enkel stegräknare. Varje gång stegräknaren känner av en skakning, så ska den visa en siffra på skärmen som ökar med +1 för varje ny skakning.
Nu är det upp till er att programmera den. Eleverna jobbar i par i uppgiften och följer instruktionerna. I bilden nedan ser ni de block vi kommer att använda för uppgiften.

Elevernas instruktioner att följa där fetstilad text är namnen på blocken:

 1. Öppna makecode.microbit.org
 2. Skapa en variabel som heter steg.
 3. Välj ett grundläggande block som gör att vid startsätter vi variabeln steg till 0, så att stegräknaren är nollställd varje gång vi sätter på den.
 4. Välj ett input block där vi när skaka, alltså när vi skakar på Micro:bit, ändrar variabeln steg med 1. Då kommer värdet i variabeln steg öka med +1 varje gång den skakas.
 5. Eftersom vi vill visa på Micro:bitens skärm hur många steg vi gått, måste vi med ett grundläggande block för alltidvisa siffra, variabeln steg. Eftersom värdet i variabeln steg hela tiden ökar när du går, så vill du ju med detta skapa en loop som visar upp det senaste värdet på skärmen.

Se till att prova koden i din webbläsare innan du för över den till din riktiga Micro:bit och testar i verkligheten.

Begrepp: Input / Output Stegvisa instruktioner Symbolers användning Repetition Variabler
Fokus: Input / Output | Hur kan vi använda input via sensorer för att styra program?
Ålder:Åk 5 Åk 6

Uppgift [B]

Attans också! Vi glömde ju att vi också vill ha möjligheten att kunna nollställa stegräknaren utan att behöva stänga av vår Micro:bit och sätta på den igen.
Eleverna fortsätter att jobba i par i denna uppgift.

Hitta på och programmera en lösning som gör att vi nollställer räknaren när vi trycker på knapp A på Micro:bit.

Begrepp: Input / Output Stegvisa instruktioner Symbolers användning Repetition Variabler
Fokus: Input / Output | Hur kan vi använda input via sensorer för att styra program?
Ålder:Åk 5 Åk 6

Tärning

Nu när avdelningen för hälsa har fått sin önskan genomförd med sin stegräknare är det dags att lösa den andra uppgiften, att hjälpa avdelningen för fritid att koda en tärning så att vi kan spela lite.
Eftersom vi har hårdvara som vi kan programmera är det ju bara dumt att använda den till en sak, eller hur? Tänk om du bara kunde använda din mobiltelefon till att ringa?

Uppgift [A]

Nu är det upp till er att programmera er tärning. Eleverna jobbar i par i uppgiften och följer instruktionerna. Varje gång vi skakar på vår tärning så ska en slumpvald siffra mellan 1-6 visas.
Här visar vi inga block, utan eleverna får följa instruktionen och leta samt pröva sig fram bland blocken. Dock heter blocken det som står som fetstilat i instruktionen.

Elevernas instruktioner att följa där fetstilad text är namnen på blocken:

 1. Öppna makecode.microbit.org
 2. Välj det grundläggande blocket när skaka
 3. Nu när vi fått input i form av skakning, så vill vi visa siffra på skärmen.
 4. Eftersom vi inte vill visa samma siffra varje gång, vill vi ju visa välj slumpmässigt mellan 1-6 

Se till att prova koden i din webbläsare innan du för över den till din riktiga Micro:bit och testar i verkligheten.

Uppgift [B]

Nu är det dags att utöka funktionaliteten i vår tärning. Ditt uppdrag blir nu programmera din tärning så att:

 1. Det slumpas fram och visas ett tal på skärmen mellan 1-6 när du trycker på knapp A
 2. Det slumpas fram och visas ett tal på skärmen mellan 2-12 när du trycker på knapp B