Åk 1 – Aktivitet 01 – Stegvisa instruktioner

Syftet med denna aktivitet är att ge eleverna en första förståelse för stegvisa instruktioner och hur de med hjälp av programmering kan få en robot att röra på sig exakt som de har programmerat, i exakt den ordning som de har matat in instruktionerna. De får dessutom träna sig i att felsöka. Den här aktiviteten är en repetition från årskurs 0.

Syfte och läroplan

Syftet med denna aktivitet är att ge eleverna en första förståelse för stegvisa instruktioner och hur de med hjälp av programmering kan få en robot att röra på sig exakt som de har programmerat, i exakt den ordning som de har matat in instruktionerna. De får dessutom träna sig i att felsöka. Den här aktiviteten är en repetition från årskurs 0.
Matematik – Centralt Innehåll Åk 1-3 | Algebra
* Hur entydiga stegvisa intruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering.

Teknik – Centralt Innehåll Åk 1-3 | Tekniska lösningar
*Att styra föremål med programmering.

Material

Bee-Bots, valfri Bee-bot-vänlig matta och dina bästa läroplansglasögon. Det fungerar givetvis med andra liknande RoBotar istället för just Bee-bot.

Hur funkar en Bee-Bot?

Börja med att visa eleverna hur en Bee-bot fungerar och vilka instruktioner vi kan ge den. Tänk på att försöka använda “rätt språk” redan från början, som att Bee-bot roterar – inte svänger.
Låt dem sedan testa några minuter att programmera Bee-bot och visa på hur de rensar koden.

Kör från garaget

Uppgift [A]

Eleverna jobbar parvis i denna uppgift.
Deras Bee-bot är parkerad i garaget och den vill åka till banken för att hämta ut lite pengar. Dock måste Bee-bot backa in till banken.
Vi vill att eleverna;
1. tänker ut en färdväg,
2. diskuterar färdvägen och
3. försöker visualisera koden innan de programmerar den.
Om det blir fel, låt eleverna felsöka genom att diskutera och hitta felet innan de försöker igen. Detta för att undvika att endast prova sig fram.

Begrepp: Stegvisa instruktioner  Felsökning
Fokus: Stegvisa instruktioner | Vad är kod?
Ålder: Åk 0 Åk 1

Uppgift [B]

Eleverna jobbar parvis i denna uppgift.
Deras Bee-bot är parkerad i garaget och först vill den åka till busshållplatsen för att hämta upp en kompis. Därefter vill de till banken för att hämta ut lite pengar.  Dock måste Bee-bot backa in till banken.
Vi vill att eleverna;
1. tänker ut en färdväg,
2. diskuterar färdvägen och
3. försöker visualisera koden innan de programmerar den.
Om det blir fel, låt eleverna felsöka genom att diskutera och hitta felet innan de försöker igen. Detta för att undvika att endast prova sig fram.

Begrepp: Stegvisa instruktioner  Felsökning
Fokus: Stegvisa instruktioner | Vad är kod?
Ålder: Åk 0 Åk 1

Gör en egen uppgift

Utgå från lärandemålet i din lektion.
Prova gärna andra funktioner som backa och pausa.