Åk 6 – Aktivitet 06 – Besök från planeten Python

Kim, Charlie och Ruby hjälper SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) Institute med att analysera signaler från deras radioteleskop i hopp om att någon dag få ett bevis på att det finns liv på andra planeter än jorden. Och just den här kvällen hände det. Ett meddelande. Tyvärr är meddelandet skrivet på ett språk som de inte förstår. Nämligen språket Python.

Syfte och läroplan

Kim, Charlie och Ruby hjälper SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) Institute med att analysera signaler från deras radioteleskop i hopp om att någon dag få ett bevis på att det finns liv på andra planeter än jorden.
Och just den här kvällen hände det. Ett meddelande. Tyvärr är meddelandet skrivet på ett språk som de inte förstår. Nämligen språket Python.
Matematik – Centralt Innehåll Åk 4-6 | Algebra
* Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Besök från planeten Python

Kim, Charlie och Ruby hjälper SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) Institute med att analysera signaler från deras radioteleskop i hopp om att någon dag få ett bevis på att det finns liv på andra planeter än jorden.
Och just den här kvällen hände det. Ett meddelande. Tyvärr är meddelandet skrivet på ett språk som de inte förstår. Nämligen språket Python. Nu behöver de all hjälp de kan få med att tyda vad besökarna vill.

Uppgift [A] – Är besökarna fredliga?

Meddelandet som de tre vännerna snappade upp ser ut som på bilden nedan. Det är ett textbaserat språk, till skillnad från de visuella, block-baserade språk Kim och hennes vänner jobbat med tidigare. Språket heter Python, samma som hemvärlden våra besökare kommer från.

Det eleverna måste göra nu är att klura ut om besökarna är fredliga eller inte. Jobba i par eller flera och be eleverna försöka lista ut vad kodraderna betyder. Översätt uttrycken till svenska tillsammans om så behövs. Be eleverna att tänka på de block de jobbat med i Scratch – och om det kanske finns något gemensamt mellan de bägge språken.

Ta en diskussion tillsammans i klassen och jämför vad de olika grupperna kommit fram till. Är besökarna fredliga?

I det inbäddade kodfönstret nedan kan ni köra programmet. Klicka på den gröna “play”-knappen så körs koden.

Begrepp: Stegvisa instruktioner Symbolers användning Variabler Problemlösning Villkor
Fokus: Stegvisa instruktioner
Ålder:Åk 6 Åk 7

Uppgift [B] – Är vi redo att ta del av deras teknologi?

Nu är det dags för oss att bevisa att vi är smarta nog och värdiga att ta emot besökarnas teknologi. Dock har vi bara en chans att knäcka vilket lösenord som de frågar efter.

Eleverna jobbar även här i par eller flera. Låt dem försöka klura ut vad kodraderna betyder samt vilket lösenord som besökarna frågar efter för att vi ska få ta emot deras teknologi.
Ta en diskussion tillsammans i klassen och jämför vad de olika grupperna kommit fram till. Har alla kommit fram till samma lösenord? Och varför?

Här nedan kan ni precis som tidigare testa att köra koden. Prova att skriva in de lösenordsförslag som eleverna kommer fram till och se om det är rätt.

Begrepp: Stegvisa instruktioner Symbolers användning Variabler Problemlösning Villkor
Fokus: Stegvisa instruktioner
Ålder:Åk 6 Åk 7