Åk 2 – Aktivitet 01 – Repetition (Loop)

Syftet med denna aktivitet är att introducera begreppet repetition (loop) för eleverna, där vi börjar med att försöka förstå varför vi använder repetition. Vi använder penna och papper och låter eleverna träna på att hitta enkla mönster och skriva kod.

Syfte och läroplan

Syftet med denna aktivitet är att introducera begreppet repetition (loop) för eleverna, där vi börjar med att försöka förstå varför vi använder repetition. Vi använder penna och papper och låter eleverna träna på att hitta enkla mönster och skriva kod.
Matematik – Centralt Innehåll Åk 1-3 | Algebra
* Hur entydiga stegvisa intruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering.
* Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Material

Penna, papper och dina bästa läroplansglasögon.

Varför repeterar vi kod?

Visa filmen nedan för eleverna, en film som visar en Bee-bot som rör sig 6 steg framåt. Observera att filmen repeteras för tydlighet och inte har med koden att göra.
Låt dem fundera över vilka stegvisa instruktioner som är inmatade och be dem skriva ned koden.

Alla borde nu ha kommit fram till följande instruktioner:

Titta på koden och fråga eleverna om de ser något mönster i den. Är det något som upprepas? Kan detta förenklas på något sätt? Kan vi visa att vi repeterar en instruktion flera gånger?
Tillsammans kommer vi fram till att samma instruktioner kan skrivas på följande sätt:

Vi upprepar symbolen för pil upp sex gånger. 6 gånger kör vi pil upp.
Nu tittar vi på en ny film. Efteråt tittar vi på koden till den sekvensen och hur den kan förkortas med hjälp av repetition.

Koden till sekvensen i filmen är:

Kodsekvens
Klicka på bilden för att förstora

Om vi använder repetition skulle vi kunna förkorta koden på följande sätt:

Klicka på bilden för att förstora

Diskutera nu kring vad repetition kan vara bra för. Kan det göra det enklare för oss att läsa? Blir det mindre kod att skriva? Kan vi undvika fel?

Jobba med repetition (loop)

Uppgift [A]

Eleverna jobbar parvis i denna uppgift.
Ge elverna följande kod att skriva ut där de ska använda repetition där det behövs.

Diskutera och jämför varandras lösningar.

Begrepp: Stegvisa instruktioner Symbolers användning Repetition (Loop) Mönster
Fokus: Repetition | Hur kan repetition användas?
Ålder:Åk 1 Åk 2

Uppgift [B]

Eleverna jobbar parvis i denna uppgift.
Ge elverna följande kod att skriva ut där de ska använda repetition där det behövs.

Diskutera och jämför varandras lösningar.

Begrepp: Stegvisa instruktioner Symbolers användning Repetition (Loop) Mönster
Fokus: Repetition | Hur kan repetition användas?
Ålder:Åk 1 Åk 2