Åk 0 – Aktivitet 04 – Trasig hårddisk

I den här aktiviteten ska vi träna på felsökning. Vår Bee-bots färddator, som innehåller alla stegvisa instruktioner, har kraschat och vi har bara delar kvar av koden. Nu måste vi försöka återskapa innehållet genom att lösa problemen tillsammans. Hur hittar vi bitarna med saknad kod så att vi kan navigera på vår tallinje?

Syfte

I den här aktiviteten ska vi träna på felsökning. Vår Bee-bots färddator, som innehåller alla stegvisa instruktioner, har kraschat och vi har bara delar kvar av koden. Nu måste vi försöka återskapa innehållet genom att lösa problemen tillsammans. Hur hittar vi bitarna med saknad kod så att vi kan navigera på vår tallinje?

Material

Penna, papper, Bee-Bots, tejp och dina bästa läroplansglasögon
Mät ut (Bee-bot rör sig 15 cm på ett steg) och skapa en tallinje (från 0-10 med lite tejp och linjal) på golvet i klassrummet och låt Bee-bot starta på 0.

Bee-bot-instruktioner

Framåt, bakåt, högerrotation (90°) och vänsterrotation (90°).

Trasig hårddisk

Uppgift [A]

Eleverna jobbar i par eller grupp.
Bee-Bot ska starta från 0 på tallinjen, åka framåt 5 steg, snurra ett halvt varv och komma tillbaka till start.
Detta är koden som finns kvar:

Vad behöver vi komplettera för att det ska fungera? Vilka instruktioner är det som saknas? Diskutera i grupperna, lös uppgiften utan Bee-bot först och skriv upp på tavlan. Jämför och diskutera de olika lösningarna, om det finns.
Testa till sist om er kod fungerar genom att programmera Bee-Bots.

Om du behöver, kan du hjälpa till genom att visa vart kod saknas.

Begrepp: Stegvisa instruktioner Symbolers användning Felsökning
Fokus: Felsökning | Att förstå vad programmet ska göra och lösa problemet
Ålder: Åk 0 Åk 1

Uppgift [B]

Bee-Bot ska starta från 0, åka 3 steg framåt, snurra ett helt varv, åka ytterligare 4 steg fram, snurra ett halvt varv och komma tillbaka till start.
Detta är koden som finns kvar:

Vad behöver vi komplettera för att det ska fungera? Vilka instruktioner är det som saknas? Diskutera i grupperna, lös uppgiften på papper utan Bee-bot först och skriv upp på tavlan. Jämför och diskutera de olika lösningarna, om det finns.
Testa till sist om er kod fungerar genom att programmera Bee-Bots.

Om du behöver, kan du hjälpa till genom att visa vart kod saknas.

Begrepp: Stegvisa instruktioner Symbolers användning Felsökning
Fokus: Felsökning | Att förstå vad programmet ska göra och lösa
Ålder: Åk 0 Åk 1

Uppgift [C]

Bee-Bot ska starta från 0, åka 2 steg framåt, rotera ett steg till höger, rotera två steg till vänster för att se sig för när den passerar en korsning, rotera 1 steg till höger igen och sedan 3 steg framåt. Här roterar Bee-Bot ett halvt varv och backar sedan 3 steg. Sedan åker den raka vägen hem till start.
Detta är koden som finns kvar:

Vad behöver vi komplettera för att det ska fungera? Vilka instruktioner är det som saknas? Diskutera i grupperna, lös uppgiften på papper utan Bee-bot först och skriv upp på tavlan. Jämför och diskutera de olika lösningarna, om det finns.
Testa till sist om er kod fungerar genom att programmera Bee-Bots.

Om du behöver, kan du hjälpa till genom att visa vart kod saknas.

Begrepp: Stegvisa instruktioner Symbolers användning Felsökning
Fokus: Felsökning | Att förstå vad programmet ska göra och lösa problemet
Ålder: Åk 0 Åk 1