Hur vi jobbar

Tanken bakom materialet

Under hösten 2015 tog vi på Årstaskolan de första stegen mot ett mer systematiskt sätt att arbeta med datalogiskt tänkande och programmering, efter att lärarna i åk 1-3 efterfrågat utbildning inom detta. Kodknäck|SE är sajten där vi samlar allt material vi jobbar med.

Lärmoduler – Ramverk

Ramverk

Vi använder ordet ramverk för att beskriva ett lektionspass. Det är alltså inte en färdig lektionsplanering, utan mer en typ av design eller ram där läraren får en grund att stå på, men som måste anpassas utifrån aktuellt lärandemål och läroplanen.

Lärmoduler

Ett antal ramverk bildar en lärmodul inom ett område – exempelvis i vårt fall Grund 1 – Datalogiskt Tänkande, som består av ett tiotal ramverk.

Fysiska träffar

Alla ramverk som ni hittar här är inte fysiska träffar, utan det kan även vara utökade uppgifter som bygger på tidigare ramverk. Dessa utökade ramverk skapas ibland i efterhand då vi försöker suga upp erfarenheter som lärarna tar med sig till efterkommande träff.

Åldersanpassning

Ramverken är inte riktade till någon specifik åldersgrupp, utan är tänkta som startpunkter för lektionsplaneringar där läraren själv anpassar svårighetsgraden.

Dynamiskt

Precis som allt annat online-material förändrar vi och tweakar ramverken, så har ni idéer eller förslag, hör gärna av er.

CC0 – Creative Commons Zero

Om inget annat anges så delas allt material från sajten enligt CC0 – Public Domain Dedikation. Detta innbär att du får kopiera, modifiera och distribuera verket, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov .
Med andra ord, gör vad du vill med materialet, men se till att göra något bra som hjälper så många som möjligt!