I dagens pass tar vi oss an uppgiften att börja bygga på ett enkelt additionsspel i Scratch. Vi jobbar med variabler, slumpgeneratorer, if then – else och fråga – svar.