Problem

Vi har två Bee-Bots, Bee-Bot A och Bee-Bot B, som ska starta samtidigt där de ska samarbeta och flytta skatten genom att putta den till banken. De får dock passa sig ordentligt och undvika den giftiga sjön. Bägge Bee-Bots måste hjälpa till att putta skatten i någon mån.

Material

giftiga2

  • Ladda ned A4 med skattkartan | PDF
  • Ladda ned A4 med skattkartan | Pages (om ni vill ändra och skapa egna upgifter)
  • Skapa en skopa till din Bee-Bot, antingen genom att klippa till en kartongbit och tejpa fast, eller genom att 3D-printa en.
    Ladda ned 3D-modell för printning
  • Mät ut och återskapa kartan i full skala, exempelvis på ett stort papper eller genom att tejpa med målartejp, för att kunna ha på golvet.
  • OBS! Skapa en “skatt”, men se till att den är tillräckligt stor. Som ni kan se i filmen under så var min första “skatt” alldeles för liten. Testa banan innan du låter eleverna dra igång.
  • Era bästa läroplansglasögon

Exempelproblem

I vårt fall kommer vi att skriva ut skattkartan och låta eleverna lösa problemet på papper innan de får testa i praktiken. De kommer inte få några avstånd annat än skalan som finns på pappret. Dessutom delar vi upp eleverna i mindre grupper, där de får samarbeta för att lösa uppgiften.
Skattkartan kommer också att finnas i full storlek utmätt på golvet.

Bryt ned problemet

Vad behöver eleverna för förutsättningar för att kunna lösa problemet?

Hur långt rör sig en Bee-Bot på ett steg?
Hur kan vi lösa detta? Behöver vi använda måttband eller linjal, eller finns det andra alternativ? Går det att uppskatta att Bee-Bot rör sig en viss längd genom att läsa skalan och se sambandet mellan rutorna på pappret? Låt eleverna diskutera och komma fram till lösningar.

Hur långt är det till skatten, banken och giftiga sjön? Hur ska vi ta reda på det? Vilka pedagogiska hjälpmedel behöver vi? 
Låt eleverna diskutera och komma fram till lösningar. Kan vi använda annat än måttband eller linjal? Kan vi lösa det genom att uppskatta? Vilken metod är bäst?

Vilken väg ska Bee-Botarna ta för att ta sig runt hindret och putta skatten till banken?
Kan vi bryta ned färdvägen i mindre delar också? Kan det vara vettigt att börja med en Bee-Bot först för att sedan ta den andra Bee-Boten? Eftersom bägge Bee-Bots ska starta samtidigt, behöver vi också se till att de tar lite olika färdvägar för att inte krocka?

Algoritm – Instruktion – Kod

Säker algoritm
Nu är det dags att sätta ihop algoritmen och programmera bägge Bee-Bots för att testa om det fungerar. Vi har vi alla förutsättningarna rent teoretiskt, men kan vi få det att fungera praktiskt? Vad kan fela? Låt eleverna testa och se om deras algoritm fungerar. Om inte, vad har gått snett? Vad finns det för felkällor? Halt underlag eller smutsigt golv? Fel i koden? Fel i algoritmen?
För säkerhets skull kan vi ta ut svängarna lite och lägga till några steg i koden, så vi har lite svängrum.

Optimerad algoritm
Nu när vi lyckats att ta oss runt kan vi börja tänka på om det går att optimera vår algoritm. Går det att ta bort några steg? Kan vi göra på något annat sätt? Vilken grupp har den mest effektiva koden? Vilken grupp kan få skatten till banken snabbast?

Sammanfattning

I uppgiften arbetar vi med bl a skala, koordinatsystem, mäta, logiskt tänkande, problemlösning, kod och kommunikation.

Passa på att hitta samtalsämnen kring teori och praktik. Hade de tänkt och programmerat rätt fast det ändå inte funkade? Hur kom det sig?