scratchjr

I dessa första uppgifter ska vi lära oss grunderna i att programmera i Scratch Jr. Appen är gratis att ladda ned och finns för både iOS och Android.

Kodspråket i Scratch Jr (och liknande program) brukar kallas för blockprogrammering, eftersom du bygger kod genom att koppla ihop block med olika instruktioner. Försök att se likheterna mellan denna typ av programmering och hur vi skrev kod när vi jobbade med Bee-Bots. Finns det likheter? Skulle vi kunna kalla Bee-Bot-programmeringen för blockprogrammering också?

Material

iPads, appen Scratch Jr och era bästa läroplansglasögon

[A] Punkt till punkt – koordinatsystem

scratch-a-1024x535I denna uppgift ska katten ta sig från en punkt till en annan i koordinatsystemet, nämligen från punkt (3,4) till (6,9).
Använd “starta med grön flagga” från de gula blocken och använd sedan de blå rörelseblocken.
Låt eleven visa hur den tänkte och kom fram till lösningen.

[B] Punkt till punkt – koordinatsystem

Skapa liknande uppgifter som den ovan, både innehållandes addition och subtraktion.
Låt eleverna skapa egna uppgifter och dela dessa.

[C] Kvadraten

scratch-c1-1024x417I denna övning ska vi få katten att röra sig i en kvadratisk figur där varje sida ska bestå av 5 steg. Katten ska starta på punkt (4,4). Dessutom ska katten röra sig med den lägsta hastighet som går, så använd det orange hastighetsblocket. Välj valfritt startblock.

[D] Kvadraten 2

I denna övning ska vi göra som i den föregående övningen, men katten ska upprepa den kvadratiska figuren 3 gånger. Efter det ska du få katten att säga att den är klar, med ljud eller pratbubbla. Utforska de olika blocken som finns. Använd valfri hastighet.
Vem kan skapa den kortaste koden för detta?

[E] Kvadraten 3

scratch-d-1024x537Oj, nu kom kattens alla kompisar och hälsade på. Glada som de är vill de nu dansa lite. Utifrån de två tidigare övningarna ska vi nu ställa alla i varsitt hörn av kvadraten och sedan ska de röra sig runt i denna om och om igen för evigt. Kan du lösa detta?