Utökat ramverk – inspirationsuppgifter

Här nedan presenterar vi enkla upplägg som kan ligga till grund för lektionsplaneringar.

Material

Penna, papper, Bee-Bots och dina bästa läroplansglasögon.

Addition och subtraktion

[A] Vi har en tallinje från 1-10. Bee-Bot startar från ruta 1 och rör sig 7 steg framåt. Hur ska vi göra för att Bee-Bot ska hamna på talet 4?
Låt eleven visa med symboler, kodspråk och muntligt hur den löser uppgiften.

[B] Vi har en tallinje från 1-10. Bee-Bot rör sig 7 steg framåt. Sedan rör den sig 4 steg bakåt. Hur ska vi göra för att Bee-Bot ska hamna på talet 10?
Låt eleven visa med symboler, kodspråk och muntligt hur den löser uppgiften.

[C] Gör en räknehändelse för uttrycket 9 – 2. Låt eleven visa med Bee-Bot, symboler, kodspråk och muntligt.

[D] Låt eleven göra en liknande uppgift, som ovan och låt en annan elev lösa den.

Engelska begrepp

[A] Beskriv Bee-Bots rörelser på engelska, t ex riktning, antal mm.

[B] Synonymer. Skapa en egen synonymmatta. Få Bee-Bot att hitta synonymparen.

insp3

Övrigt

Det går även att skapa färg-, siffer-, bokstavs- samt glosmattor och liknande utifrån exemplet ovan.