Problem

Bee-Bot ska starta från startlinjen och ta sig runt hindret och återvända till startlinjen. Vi kan variera svårighetsgrad genom att ge eleverna olika förutsättningar, exempelvis genom att låta dem lösa allt på papper innan de får testa i verkligheten. Försök att få eleverna att bryta ned problemet och diskutera vad de behöver för att kunna lösa problemet.

Material

Tejp, penna, papper, Bee-Bots och dina bästa läroplansglasögon.

Exempelproblem

I vårt exempel har vi en startlinje och ett hinder ca 1,5 m därifrån som Bee-Bot ska runda för att avsluta vid startlinjen igen. Eleverna får inte veta hur långt det är till hindret. De får heller inte veta hur långt en Bee-Bot rör sig på ett steg. De får heller inte veta något mer än att de måste lösa problemet och göra det teoretiskt innan de får prova praktiskt. Givetvis får de testa exempelvis hur långt en Bee-Bot går på ett steg. Tanken är att de ska komma fram till en möjlig lösning på problemet innan de programmerar sina Bee-Bots. Jobba i grupper och diskutera tillsammans.

Bryt ned problemet

Låt eleverna diskutera och komma på vad de behöver för att kunna lösa uppgiften. Hjälp dem att bryta ned problemet i mindre delar.

Hur långt är det till hindret? Hur ska vi ta reda på det? Vilka pedagogiska hjälpmedel behöver vi? 
Låt eleverna diskutera och komma fram till lösningar. Kan vi använda annat än måttband eller linjal? Kan vi lösa det genom att uppskatta? Eller genom att vi vet hur långa eleverna är? Eller skapa egna måttband med penna och papper?

Hur långt rör sig en Bee-Bot på ett steg?
Hur kan vi lösa detta? Och på samma sätt som ovan, behöver vi använda måttband eller linjal, eller finns det andra alternativ?

Vilken väg ska Bee-Bot ta för att ta sig runt hindret?
Kan vi bryta ned färdvägen i mindre delar också? Räcker det med att vi tar oss fram till hindret, eller måste vi ta oss förbi också? Ser vi något mönster eller något som upprepar sig?

Algoritm – Instruktion – Kod

Säker algoritm
Nu är det dags att sätta ihop algoritmen och programmera Bee-Bot. Nu har vi alla förutsättningarna rent teoretiskt, men kan vi få det att fungera praktiskt? Vad kan fela? Låt eleverna testa och se om deras algoritm fungerar. Om inte, vad har gått snett? Vad finns det för felkällor? Halt underlag? Fel i koden? Fel i algoritmen?
Det viktiga är att Bee-Bot tar sig runt. För säkerhets skull kan vi ta ut svängarna lite och lägga till några steg i koden, så vi har lite svängrum.

Optimerad algoritm
Nu när vi lyckats att ta oss runt kan vi börja tänka på om det går att optimera vår algoritm. Går det att ta bort några steg? Kan vi göra på något annat sätt? Vilken grupp har den kortaste koden?

I filmen ovan visar vi hur vi löste problemet.