Gemensamt språk

Nu har vi i ramverk 001 skapat ett gemensamt språk för programmeringen av våra Bee-Bots. Eleverna bör ha skapat detta genom samarbete och diskussion kring vad som är bäst efter att ha provat sig fram. Vi har i detta exemplet dessutom kompletterat med funktioner, variabler och loopar.

kodsprakLoop

Om vi har kod som ska upprepas sätter vi parentestecken runt koden och anger med ett siffervärde innan hur många gånger loopen ska upprepas. Se exemplet längst ned på högersidan på bilden ovan.

Variabel

En variabel representerar ett värde som vi kan förändra.

Funktion

Om vi har kodstycken som vi använder ofta kan vi skapa en funktion av detta och kalla på funktionen i stället för att skriva ut samma kod flera gånger.

Material

Penna, papper, dina bästa läroplansglasögon och eventuellt Bee-Bots.

Övning 001

003-1-650x636

Vilket värde kan variabeln A ha för att Bee-Bot ska röra sig så att den bildar en kvadratisk figur?
Diskutera med dina kamrater om det finns flera lösningar? Varför? Förklara.

Övning 002

003-2-630x650

Vad händer om du ändrar variabeln B? Varför? Förklara.

Övning 003

003-3Vilken geometrisk figur kommer Bee-Bot att skapa? Kan du rita upp den på ett rutat papper? Kan du beskriva den geometriska figuren för dina kamrater? Vad händer om du ändrar variablerna? Kan du förklara det?