Intro – datalogiskt tänkande

Vi börjar med att prata om vad Datalogiskt tänkande (Computational thinking) är och kommer från.
Att vi med hjälp av datalogiskt tänkande kan ta ett komplext problem, förstå vad problemet är och sedan ta fram en möjlig lösning för det. Den lösningen kan vi sedan presentera för en dator, människa eller båda, att förstå.
Datalogiskt tänkande handlar inte om programmering, utan är en uppsättning förmågor och tekniker för att lösa problem.

Vi pratar även om problematiken med att använda oss av datalogiskt tänkande som begrepp i undervisningen, då det finns för lite forskning kring det, men begreppet innefattar så mycket mer än att bara kalla det programmering. Dessutom utgår alla ramverk från lärarens kompetens att designa lektionsplaneringar så att de följer läroplanen.

>> Läs mer på Wikipedia, BBC Bitesize och Google

Material

Bee-Bots, stadsmattan och dina bästa läroplansglasögon

Hur funkar en Bee-Bot?

Visa på hur en Bee-Bot programmeras och hur den fungerar.

matta

Övning 001 | Kör från garaget till busshållplatsen

[A] Din Bee-bot är parkerad i garaget och vill åka till busshållplatsen. Programmera Bee-bot tills du nått ditt mål. Försök att tänka ut, diskutera och visualisera koden innan du programmerar den.

[B] Kom tillsammans på regler för hur ni skriver kod, dvs skapa ert egna kodspråk. Skriv sedan ner er kod (från föregående uppgift) och byt med varandra. Försök därefter programmera varandras kod.
Kan vi förenkla koden? Korta ned den? Ser vi några mönster eller upprepningar?

När det gäller Bee-Bots, vad beskriver bäst riktning? Upp, ned, fram, bak?
Tänk på vikten av att ha ett korrekt gemensamt språk. Använd exempelvis högerrotation istället för att bara säga höger, eftersom det senare är felaktigt och kan få eleven att tro att Bee-bot går till höger om de klickar på den knappen. Diskutera detta tillsammans.

[C] Skriv upp ofullständig kod för att ta sig från plats A till B. Låt eleverna felsöka genom att diskutera och komplettera. Först därefter får eleverna testa koden.

[D] Vem kan skapa den kortaste koden för att ta sig från plats A till B? Längsta? Finns det något rätt eller fel i lång eller kort kod? Vad kan problemen med en lång kod vara?

[E] Din Bee-Bot rör sig 15 cm i ett steg. Nu vill vi att den ska röra sig i en kvadrat med sidan 45cm. Hur programmerar vi detta? Kan vi förenkla koden? Kan vi se något/några mönster i koden? Skulle vi kunna förenkla koden än mer?

Övning 002 | Gör en egen uppgift

Utgå från lärandemålet i din lektion.
Prova gärna andra funktioner som backa och pausa. Byt sedan kod med varandra och kontrolllera att bytande grupp klarar av att läsa och programmera din kod.
Kan vi förenkla koden? Korta ned den?

Övning 003 | Möte på smal väg

[A] I denna samarbetsövning behöver vi minst två grupper med varsin BeeBot. Uppgiften går ut på att vi startar bina samtidigt längst ut på varsin ände och tar oss från den ena sidan till den andra utan att krocka. Dock måste ni hålla er på vägen!

Är er kod den mest effektiva? Kan ni förenkla koden? Dela koden med andra grupper och prova varandras. Jämför.

[B] Kan vi addera en tredje bil?

Planera och sammanfatta

Planera lektionsmoment
Låt eleverna upptäcka och laborera
Dokumentera era lektionsmoment och dela vid nästa träff