Dagens uppgift är alltså:

Vilket värde kan variabeln A ha för att Bee-Bot ska röra sig så att den bildar en kvadratisk figur?
Diskutera med dina kamrater om det finns flera lösningar? Varför? Förklara.